Wyniki lotu zima 2020:

test Miejsce wypuszczenia: teste Odległość: 1.0 km Czas wypuszczenia: 2020-12-16 22:22
Lista odświeża się automatycznie co 40 sekund.
Lp. Numer gołębia Drużyna Data Prędkość [m/min]

Brak pliku wyników. Plik załaduje się wraz z pierwszymi gołębiami.
Copyright © wgkosakowo.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone